The Legend Of Zelda กับเรื่องราวอันน่าเศร้า

The Legend Of Zelda การตีความทั้งสองก็เยือกเย็นอย่างไม่น่าเชื่อ The Hyrule Historia ไม่ชัดเจนซึ่งเป็นกรณีที่แท้จริง โดยบอกว่าชื่อ Link และ Zelda สามารถสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนได้เนื่องจากเรื่องราวของวีรบุรุษที่เคยเบื่อหน่ายพวกเขา ดังนั้นในการอ่านเกม Zelda หนึ่งครั้ง Link หลังจาก Link และ Zelda หลังจาก Zelda ถูกบังคับให้สละชีวิตปกติของพวกเขาและกลายเป็นวีรบุรุษซึ่งอาจเป็นเพราะหนี้ทางพันธุกรรมบางส่วนที่สืบทอดมาตลอดเชื้อสายของพวกเขา